+
Producenci
Promocje
Pond Fmc Plus 1000 ml
Pond Fmc Plus 1000 ml
31,78 zł 28,60 zł
szt.
BMJF30-Rurkobloczek mały
BMJF30-Rurkobloczek mały
22,24 zł 21,13 zł
szt.
Mech Stringy V
Mech Stringy V
15,50 zł 12,40 zł
szt.
RFK002-Grota ciemna średnio 157 x 53 mm
RFK002-Grota ciemna średnio 157 x 53 mm
22,24 zł 21,13 zł
szt.
BKKF35-Rurkobloczek krewetkowy ciemny
BKKF35-Rurkobloczek krewetkowy ciemny
14,15 zł 13,44 zł
szt.
REJ002-Grota jasna średnia 125 x 42 mm
REJ002-Grota jasna średnia 125 x 42 mm
20,21 zł 19,20 zł
szt.
Pond Aquaclar Plus 500 ml
Pond Aquaclar Plus 500 ml
21,06 zł 18,95 zł
szt.
R5J001-Rurka jasna mikro 63 x 21 mm
R5J001-Rurka jasna mikro 63 x 21 mm
10,11 zł 9,60 zł
szt.
RJJ002-Grota jasna bardzo wielk 248 x 83 mm
RJJ002-Grota jasna bardzo wielk 248 x 83 mm
53,57 zł 50,89 zł
szt.
RBJ001-Rurka jasna mikro 78 x 26 mm
RBJ001-Rurka jasna mikro 78 x 26 mm
11,12 zł 10,56 zł
szt.
RBK001-Rurka ciemna mikro 78 x 26 mm
RBK001-Rurka ciemna mikro 78 x 26 mm
11,12 zł 10,56 zł
szt.
RDJ002-Grota jasna mało 110 x 37 mm
RDJ002-Grota jasna mało 110 x 37 mm
18,19 zł 17,28 zł
szt.
Polityka prywatności

 Polityka prywatności

 

Gospodarstwo Ogrodnicze Plantis Robert Jęsiak o. Akwariowe.pl z siedzibą w Łodzi pod adresem Rafowa 32, 93-453 Łódź numer NIP: 7291168037 jest Administratorem Danych Osobowych - zwanym dalej Administratorem, klientów zawierających umowę sprzedaży lub świadczenia usług, oraz uczestników programów lojalnościowych, partnerskich lub konkursów - zwanych dalej Klientami. 

Respektując prawa klientów jako podmiotów danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności RPUE 2016/679 z 27.04.2016 ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO, ustawę z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) - zwanej dalej Ustawą, a także inne przepisy związane z ochroną danych osobowych, Administrator zobowiązanie się do zachowania należytej staranności w posługiwaniu się danymi osobowymi klientów. Administrator gwarantuje odpowiednie przeszkolenie wszystkich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały odpowiednie procedury oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych zgodna z przepisami RODO i Ustawy, która zapewnia rzetelność procesów przetwarzania danych. Administrator w razie konieczności będzie współpracować z organem nadzorczym na terenie RP, tj z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO.

Dane osobowe, które mogą być zbierane w sklepie internetowym przez Administratora:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres korespondencyjny 
 3. Adres zamieszkania
 4. Adres e-mail
 5. Numer NIP
 6. Adres IP
 7. Ewentualne inne dane wymagane w ramach prowadzenia określonych spraw.

Dane gromadzone są w związku i w celu świadczenia usług na rzecz Klienta. 

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
  Realizacji procesów związanych ze świadczeniem usług.
  Realizacji stosunków prawnych powstałych pomiędzy Administratorem, a Klientami
  Funkcjonowania programu lojalnościowego.
  Funkcjonowania konkursów i promocji i możliwości wzięcia w nich udziału przez klientów.
 2. Administrator zgodnie z RODO przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne do osiągnięcia wymaganych celów, które zostały wymienione powyżej. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów zawartych przez Administratora z Klientami. 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia wymienionych powyżej celów. 
 5. Źródłem danych osobowych są dane dobrowolnie przekazane przez Klientów.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych klientów jest:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem.
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora.
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora.
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda Klienta na przetwarzanie danych w określonych celach.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom przetwarzającym te dane na rzecz Administratora. Podmiot przetwarzający takie dane, wyłącznie na potrzeby realizacji umowy Administratora z Klientem, zobowiązany jest umową z Administratorem.
 8. Podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe, w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług:
  Firmy świadczące usług IT w ramach funkcjonowania systemu informatycznego Administratora
  Firmy świadczące usługi kurierskie.
  Firmy świadczące inne usługi niezbędne do bieżącej działaności.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane osoba trzecim.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane żadnemu podmiotowi niezwiązanemu bezpośrednio z realizacją świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Administratorem, a Klientem lub świadczenia usługi, którą Administrator jest zobowiązany spełnić na rzecz Klienta. 
 11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione bez zgody klienta - osoby, której te dane dotyczą wyłącznie podmiotom prawa publicznego - organom władzy i administracji - US, ZUS, Policja i innym organom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 12. Zgodnie z RODO klient ma prawo:
  Do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych.
  Dostępu do swoich danych osobowych.
  Poprawiania, uzupełniania, aktualizowania, sprostowania swoich danych osobowych.
  Usunięcia swoich danych osobowych.
  Wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
  Wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.
 13. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany
 14. W razie wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych, osoby, których te dane dotyczą, są o tym niezwłocznie informowane.
 15. Wszelkie wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Administratora strony internetowej pod adres e-mail: kontakt@akwariowe.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Czat z obsługą
Sklep internetowy Shoper.pl